Atin Ang Territoryong Ito!

Marahil ay hindi pa ninyo alam ang buong istorya tungkol sa isyung kinasasangkutan ng Pilipinas at Tsina sa kanilang pag – aagawan sa territoryo sa West Philippine Sea. Alam na natin na nang – agaw ang mga Tsino sa ilang mga “reef” at mga isla na malapit sa ating bansa. Kahit sa mga pagtitipon ng iba’t – ibang mga pandaigdigang organisasyon ay hindi sila magkaintindihan at hindi rin matapos-tapos ang hindi pag-aalitan kung hanggang saan ng aba ang mga “boundaries” ng mga bansang nag-aalitan. May ibat – ibang istorya ang mga nasa pamahalaan ng Pilipinas at Tsina. Pero ngayon ay suriin natin kung ano ba talaga ang katotohanan nito. Simulan natin sa Tsina. Ang Tsina ay isang napakalaki at makapangyarihang bansa kung ikukumpara sa atin. Ang pinagbasihan nila sa kanilang pag-angkin ng teritoryo ay ang kanilang kasaysayan. Mayroon daw silang mapa na umaangkin sa lahat ng dagat at isla na nasa South China Sea na tinatawag nilang Nine – Dash Line.

sd

Hindi lang ang Tsina ang umaangkin sa teritoryong ito, pati na rin ang ibang bansa kagaya ng Vietnam, Brunei, Malaysia at Taiwan. Matigas talaga ang ulo ng Tsina dahil hangang ngayon ay hindi pa sila sumasang-ayon sa UNCLOS o United Nations Convention on the Law of the Sea. Ayon dito ay may 200 nautical miles E.E.Z. o Exclusive Economic Zone ang bawat bansa. Ang E.E.Z. na ito ay isang libreng lugar na kung saan ay mayroong karapatan pero wala kang ganap na kapangyarihan. Lumabag ang Tsina sa batas na ito. Umabot sa humigit kumulang na 900 nautical miles ang inaangkin nila. Ito ay malaking problema dahil ayaw ng Tsina na mawala ang teritoryo nila. Sa kabilang dako, ang Piliipinas naman ay isang maliit na bansa na kasali sa gulo dahil ang mismong isla o reef na dapat sa Pilipinas lamang ay tinayuan ng Tsina ng mga estruktura.

asdf

Dapat hindi nila tinayuan ng estruktura dahil hindi sa kanila ang teritoryong iyon. Ang tanging pag – asa lang nang Pilipinas ay ang batas ng UNCLOS. Ang Pilipinas ay napakaliit kumpara sa Tsina. Sa nakikita natin ay wala talagang laban ang Pilipinas kung sakali mang magkaroon ng digmaan laban sa Tsina. Isa din sa mga depensa ng Pilipinas ay ang isang lumang barko na malapit sa Ayungin Shoal.

asdg

Sa loob nito ay may walong matapang na sundalo na nagpoprotekta sa lugar na ito. Ang mga sundalong ito ay humaharap sa araw – araw na gutom at panganib. Luma ang barko at kapos sila sa armas at pagkain. Ito lang ang tanging “lookout” ng Pilipinas na nasa dagat mismo. Araw – araw ay nangingisda sila para mayroon silang makain. Kung gabi naman ay nagka –  karaoke sila o naglalaro ng baraha. Ngunit sa hirap na pinagdaanan nila, hindi parin sila  sumusuko na magbantay kung sakaling may mangyaring hindi maganda. Mayroong mga araw na napahamak sila dahil sa mga Tsino. Marahas ang mga Tsino sa pagtrato sa kanila. Hindi dapat mangyari ito. Tayo dapat ang may ari ng 200 EEZ ng ating bansa at atin ang territoryong ito! Hindi dapat makialam ang Tsina dahil ang layo ng inabot sa Nine Dash Line nila. Ito ay dapat may kaparusahan. Pero ano ba ang magagawa natin? Sa ngayon ay pwede tayong magdasal para sa mga nasa pamahalaan na magkaroon sila ng katapangan sa paglaban sa mga Tsino sa tribunal at ibang hukuman kung ano ang dapat sabihin nila. Wala pa tayong magawa sa ngayon dahil hindi pa natin kaya makipagdigmaan at maliit lang ang ating pera. Ang importante ay alam natin na mayroong isyu na ganito para may maisip tayo na gawin upang malutas ang problema.

Advertisements

More on the Drums

Hello and welcome back to my blog site. Here are more grooves that you can work on:

61-2 Now, I am going to teach more important notes and how to count them:

dottednotes

 

After you study the notes, here is a groove that you can work on:Dotted 8th note grooves sept 2013

Stay tuned for more lessons.

That’s all for now, enjoy and keep practicing.

Introducing The Drums To You

Hello guy’s! I am Eiffel and I welcome you to my new blog site and I hope that you can learn more on the talents that God has given to you. So for today, I am going to teach you how to play the drums in an easy and concise way to make sure that you can really learn. The first thing we are going to do today is to know your instrument–the drums–so that you can easily learn how to play it. Now I am going to show you the standard or basic drum set:

Collage 2014-05-20 14_43_10

 

So that is the parts of the drum set but you can always customize your own. But for now let’s just stick to this and get going. Now you know the parts, let’s learn the most important thing in drumming, reading drum notation! So now let’s take a look at the basic symbols used in it:

 

reading-drum-notation

 

So as you can see that there is a 2nd bass drum and a cowbell but those are just add-on’s and anyway just ignore them. That is an example of the basic symbol’s used and also try memorizing them because it really helps. So now I am going to show you a simple rock groove here:

 

rockbeats1-tab

 

Now you’re wondering, how in the world am I going to play this beat! It’s easy. First you must know how to read musical notes and know their counting:

note-values1

After that, you just substitute the note to the drum notes. Now I am going to let you see what the notes counting’s are:

Whole note in the 4/4 time signature 1 2 3 4

Half note in the 4/4 time signature 4

Quarter note in 4/4 time signature 1 2 3 4

Eight note in 4/4 time signature 1 and 2 and 3 and 4 and

Sixteenth note in 4/4 time signature 1 e and ah 2 e and ah 3 e and a 4  and ah

And so let’s try a simple beat right here:

picture_easy_drum_beat_1

 

So that’s all for today and I hope that you enjoyed and learned something and please give me feedback so that I can improve on my lessons. Goodbye and God bless!

*The bold numbers are the times that you will hit something.